<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
even a worm will turn  
thành ngữ worm
      • (nghĩa bóng) con giun xéo lắm cũng quằn (ngay cả một người bình (thường) vẫn lặng lẽ không than phiền (cũng) phải đòi quyền lợi của mình hoặc phản kháng trong một tình huống không thể chịu đựng nổi)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt