<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
eucalypt  
['ju:kə,lipt]
danh từ
  • (thực vật) cây bạch đàn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt