<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
estomper  
ngoại động từ
  • (hội hoạ) trải mờ (một nét vẽ)
  • (nghĩa bóng) bao mờ; làm mờ nhạt đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt