<
Trang chủ » Tra từ
esteem  
[is'ti:m]
danh từ
  • sự kính mến, sự quý trọng
kính mến ai, quý trọng ai
ngoại động từ
  • kính mến, quý trọng
  • coi là, cho là
coi cái đó như là một đặc ân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt