<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
essayer  
ngoại động từ
  • thử
thử một cái máy
thử áo
thử một dụng cụ
thử một phương pháp
  • dùng thử
dùng thử một vị thuốc
thử rượu, dùng thử rượu
nội động từ
  • thử, tìm cách
thử một phương pháp
thử làm
tù nhân tìm cách vượt ngục
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt