<
Trang chủ » Tra từ
equation  
[i'kwei∫n]
danh từ
  • hành động làm cho bằng nhau hoặc coi như bằng nhau
sự đánh đồng giàu có và hạnh phúc có thể là nguy hiểm
  • (toán học) cách trình bày hai biểu thức bằng nhau (nối nhau bằng dấu =), ví dụ như 2 x + 5 = 11; phương trình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt