<
Trang chủ » Tra từ
equally  
['i:kwəli]
phó từ
  • bằng nhau;, đều nhau; như nhau
chúng nó thông minh như nhau
họ chia đều nhau công việc nội trợ
  • cũng, tương tự, hơn nữa
chúng ta phải cố gắng nghĩ về điều gì tốt nhất cho anh ấy; hơn nữa, chúng ta phải xem xét điều anh ấy muốn làm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt