<
Trang chủ » Tra từ
eo  
[eo]
  • middle; waist
Wasp waist
This skirt is too tight round the waist
  • strait
Eo Đối Mã
Tsushima Strait
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt