<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
entreprise  
danh từ giống cái
  • sự kinh doanh
một sự kinh doanh mạo hiểm
  • sự thầu, sự nhận thầu
sự nhận thầu những công trình
bỏ thầu
  • xí nghiệp
xí nghiệp tư doanh
  • (văn học) sự xâm phạm
sự xâm phạm quyền tự do
  • ( số nhiều) sự quyến rũ
cưỡng lại sự quyến rũ của một người đàn ông
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt