<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
entre  
giới từ
 • giữa
Entre Hanoi et Hue
giữa Hà Nội và Huế
giữa mười và mười một giờ
giữa bạn bè với nhau
giữa hai chúng ta
cỏ mọc giữa những hòn đá
giữa họ với nhau có điều gì thế?
   • trong
một người trong chúng ta
   • trong đám những cái khác, trong đám những người khác
tôi trông thấy cha anh trong đám những người khác
   • lúc nhá nhem
   • vào trạc trung niên
   • lửng lơ dưới nước
   • giữa hai làn đạn
   • chết chẹt ở giữa; trên đe dưới búa
   • ngà ngà say
   • lúc tráng miệng, lúc cởi mở nhất
   • sống dở chết dở
   • nửa thế này, nửa thế nọ, không thế này mà cũng không thế nọ, ở giữa chừng
   • vào trong tay ai, lọt vào tay ai
   • nói riêng giữa hai ta
   • bị giam; trơ trọi
   • giữa hai người với nhau
   • hơn cả, nhất
đứa con ông ấy yêu hơn cả
   • nằm trong bốn tấm dài hai tấm ngắn; chết
   • đoán được ý người viết
   • ở giữa; bên cha cũng kính bên mẹ cũng vái
   • nhìn thẳng vào mặt ai
phản nghĩa Hors ( de ).
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt