<
Trang chủ » Tra từ
entrée  
['ɔntrei]
danh từ
  • quyền vào, quyền gia nhập
  • món ăn đầu tiên
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt