<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
entourée  
tính từ giống cái
  • bị bao bọc xung quanh
vùng đất bị nước bao bọc xung quanh
  • được nhiều người săn đón; được nhiều người phụ tá
một chị phụ nữ rất được săn đón
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt