<
Trang chủ » Tra từ
enthusiasm  
[in'θju:ziæzm]
danh từ
  • sự hăng hái, sự nhiệt tình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt