<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
enterrer  
ngoại động từ
 • chôn vùi, mai táng, an táng
ông ta đã được an táng vào ngày hôm qua
 • dự đám tang
dự đám tang một người bà con
 • sống lâu hơn
ông già sống lâu hơn con cháu
 • bác bỏ
bác bỏ một dự án
 • (nghĩa bóng) chôn vùi, giấu kín
chôn vùi một bí mật
giấu kín tình yêu
   • đi chơi đêm cuối cùng với bạn bè trước khi lấy vợ
   • trầm ngâm suy nghĩ
   • anh ấy chết đã lâu rồi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt