<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
enquête  
danh từ giống cái
  • cuộc điều tra
mở cuộc điều tra
đóng cuộc điều tra, kết thúc điều tra
  • sự thăm dò, cuộc thăm dò
sự thăm dò công luận
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt