<
Trang chủ » Tra từ
engine  
['endʒin]
danh từ
  • máy, động cơ
  • đầu máy (xe lửa)
  • dụng cụ chiến tranh
dụng cụ chiến tranh
  • dụng cụ, phương tiện
sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đạt mục đích của mình
ngoại động từ
  • lắp máy vào, gắn động cơ vào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt