<
Trang chủ » Tra từ
energy  
['enədʒi]
danh từ
  • nghị lực, sinh lực
  • sự hoạt động tích cực
  • khả năng tiềm tàng, năng lực tiềm tàng
  • ( số nhiều) sức lực
  • (vật lý) năng lượng
năng lượng mặt trời
động năng
sự khủng hoảng năng lượng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt