<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
end  
[end]
danh từ
 • giới hạn
 • đầu, đầu mút (dây...); đuôi; đáy (thùng...) đoạn cuối
 • mẩu thừa, mẩu còn lại
mẩu nến
 • sự kết thúc
 • sự kết liễu, sự chết
chẳng còn sống được bao lâu nữa, gần kề miệng lỗ
 • mục đích
đạt được mục đích của mình
   • kết thúc, chấm dứt
   • kết thúc thảm hại
   • ngõ cụt, tình thế không lối thoát
   • điều mà tự nó đã là quan trọng
   • mục đích biện minh cho phương tiện, làm mọi cách sao cho đạt mục đích dù là cách bất chính
   • cùng đường, không còn sức chịu đựng
   • rảnh rổi, dư dả thời giờ
   • sau khi suy nghĩ chín chắn, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng
   • phải hứng chịu cái gì
   • cuối cùng, về sau
   • kiên trì theo đuổi mục đích đến cùng, giữ vững lập trường
   • ánh sáng cuối đường hầm, niềm may mắn sau một chuỗi bất hạnh
   • chấm dứt
   • kiếm đủ tiền để sống không mắc nợ; cân đối được thu chi
bị thất nghiệp và lại có hai con nhỏ, họ thấy không tài nào đủ sống được
   • vô cùng
vô cùng cảm ơn anh
   • rất nhiều
rất nhiều điều phiền nhiễu
   • tuyệt diệu
nó là một thằng cha tuyệt diệu
   • liền, liên tục
trong mấy giờ liền
   • làm cho ai hoảng sợ, làm cho ai dựng tóc gáy, làm cho ai nổi da gà
   • kiệt quệ vì đã quá phí sức
   • đặt nối đầu vào nhau
   • chấm dứt, bãi bỏ
   • tự vận, tự sát
   • sự kiện có thể dẫn tới những sự kiện quan trọng hơn
   • đến cùng, đến chết mới thôi
   • lộn ngược lại, trở đầu lại, quay ngược lại
   • điều tồi tệ nhất trên đời
   • hiểu lầm hoàn toàn, hiểu sai bét
   • cái quan trọng nhất, điều cốt lõi
ngoại động từ
 • kết thúc, chấm dứt
 • kết liễu, diệt
   • tự kết liễu đời mình, tự sát
   • sống chuỗi ngày cuối đời trong hoàn cảnh...........
nội động từ
 • kết thúc, chấm dứt
 • đi đến chỗ, đưa đến kết quả là
   • kết luận, kết thúc
   • kết thúc bằng
   • cuối cùng sẽ làm việc gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt