<
Trang chủ » Tra từ
endeavour  
[in'devə]
Cách viết khác : endeavor [in'devə]
danh từ
  • sự cố gắng, sự nỗ lực, sự gắng sức
nội động từ
  • cố gắng, ráng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt