<
Trang chủ » Tra từ
encore  
[ɔη'kɔ:]
thán từ
  • (sân khấu) nữa!, hát lại!; múa lại!
danh từ
  • (sân khấu) bài hát lại; điệu múa lại (theo yêu cầu của người (xem))
ngoại động từ
  • (sân khấu) mời (diễn viên...) ra (hát, múa...) lại; đòi diễn viên hát lại; đòi diễn viên múa lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt