<
Trang chủ » Tra từ
empressement  
[ɑ:m'presmɑ:η]
danh từ
  • sự vồn vã, thái độ vồn vã
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt