<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
empoter  
ngoại động từ
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) trồng (cây) vào chậu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt