<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
empotée  
tính từ giống cái
  • (thân mật) vụng về, hậu đậu
danh từ giống cái
  • (thân mật) kẻ vụng về, kẻ hậu đậu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt