<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
employer  
ngoại động từ
  • dùng, sử dụng
dùng sức
dùng mọi phương tiện
sử dụng một dụng cụ
câu thành ngữ này không còn được sử dụng nữa
  • thuê làm
thuê thợ làm
  • (kế toán) vào sổ
vào sổ một số tiền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt