<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
empery  
['empəri]
danh từ (thơ ca)
  • sự thống trị; chủ quyền
  • đế quốc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt