<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
empenoir  
danh từ giống đực
  • (kỹ thuật) đục hai đầu lưỡi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt