<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
empennage  
[im'penidʒ]
danh từ
  • việc lắp các bộ phận để máy bay bay được ổn định
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt