<
Trang chủ » Tra từ
emotion  
[i'mou∫n]
danh từ
  • sự cảm động, sự xúc động, sự xúc cảm
  • mối xúc động, mối xúc cảm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt