<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
eloge  
[ei'lɔ:dʒ]
danh từ
  • lời ca ngợi, lời khen ngợi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt