<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
elle  
đại từ giống cái
  • nó, bà ấy, cô ấy, chị ấy; cái ấy...
cô ấy không có lỗi
những món đồ nữ trang này là của bà ấy
vợ của cậu, chị ấy rất dễ thương
      • tự nó
đồng âm Aile .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt