<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
elevon  
['elivɔn]
danh từ
  • bộ phận cử động được của máy bay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt