<
Trang chủ » Tra từ
elegance  
['eligəns]
danh từ
  • tính thanh lịch, tính tao nhã
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt