<
Trang chủ » Tra từ
electron  
[i'lektrɔn]
danh từ
  • ê-lếch-tron, điện tử
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt