<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
electric chair  
[i'lektrik't∫eə]
danh từ
  • ghế điện (để thi hành án tử hình)
  • sự thi hành án tử hình bằng ghế điện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt