<
Trang chủ » Tra từ
elderly  
['eldəli]
tính từ
  • lớn tuổi; cao tuổi
danh từ
  • ( the elderly ) những người lớn tuổi; những người già
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt