<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
eaves-trough  
['i:vz,trɔf]
danh từ
  • máng nước ở mái chìa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt