<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
eating  
['i:tiη]
danh từ
  • sự ăn
  • thức ăn
cá chép là thức ăn ngon
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt