<
Trang chủ » Tra từ
eat  
[i:t]
động từ ate , eaten
 • ăn
vì quá đau răng, anh ta không thể ăn
 • ăn mòn, ăn thủng, làm hỏng
axit ăn mòn kim loại
nhậy ăn thủng cái áo choàng của tôi
   • ăn dần ăn mòn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • ăn sạch, ăn hết; ngốn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
   • học để làm luật sư
   • thừa nhận sai lầm của mình
   • ăn đến nỗi ai phải sạt nghiệp vì mình
   • bị tính kiêu căng hoàn toàn khống chế
   • ngựa ăn hại chẳng được tích sự gì
   • (đùa cợt) này, định ăn thịt tôi à!
   • cuộc tranh đua tàn nhẫn, cuộc sát phạt lẫn nhau
   • chinh phục, lợi dụng
   • ăn rất khoẻ
   • quy phục và phục tùng
   • ăn cái gì nhiều đến phát bệnh
   • lửa thử vàng, gian nan thử sức
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt