<
Trang chủ » Tra từ
easily  
['i:zili]
phó từ
  • dễ dàng
anh ta dịch bài xã luận này ra tiếng Anh một cách dễ dàng
tôi có thể dễ dàng làm xong việc đó tối nay
  • rõ ràng, không thể chối cãi
rõ ràng đây là sự kiện đáng nhớ nhất trong đời tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt