<
Trang chủ » Tra từ
earthquake  
['ə:θkweik]
danh từ
  • sự động đất, sự địa chấn
  • (nghĩa bóng) sự chấn động (xã hội...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt