<
Trang chủ » Tra từ
earth  
[ə:θ]
danh từ
 • đất, mặt đất, quả đất
 • (hoá học) đất
đất hiếm
 • hang (cáo, chồn...)
chui vào tận hang
 • trần gian, cõi tục (đối với thiên đường, địa ngục)
   • trở về thực tại
   • quá đắt giá, quá đắt tiền
   • đi cùng trời cuối đất
   • khắp bốn phương trời
   • kỳ dị, quái đãng, chẳng giống ai
   • hứa hươu hứa vượn, hứa cuội
   • tìm thấy sau khi truy xét khắp nơi
   • người đàng hoàng tử tế, người lương thiện
   • bứng ra khỏi mặt đất, hủy diệt hoàn toàn
ngoại động từ
 • vun (cây); lấp đất (hạt giống)
 • đuổi (cáo...) vào hang
nội động từ
 • chạy vào hang (cáo...)
 • (điện học) đặt dây đất, nối với đất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt