<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ear  
[iə]
danh từ
 • tai
vểnh tai lên (để nghe)
 • vật hình tai (quai, bình đựng nước...)
 • sự nghe, khả năng nghe
thính tai
tai sành nhạc
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm ai phật ý, làm ai nổi cáu
   • lắng nghe
   • cho ai một cái bạt tai
   • vào tai này ra tai kia
   • được ai sẵn sàng lắng nghe
   • sẵn sàng nghe
   • làm cho ai tiu nghỉu (vì từ chối cái gì, vì khiển trách)
   • lắng nghe lời yêu cầu của ai với thái độ thiện cảm
   • tai vách mạch rừng
   • lời rỉ tai ai
   • chăm chú lắng nghe
   • điều gì đến tai ai, ai mà nghe được việc này
   • nóng tai lên
   • dễ chịu khi nghe hay nhìn vào
   • bị bỏ ngoài tai, bị lờ đi
   • nhạy bén, nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng
   • làm cho lộn xộn rối tung
   • đập vào tai, nghe được
   • ứng biến, ứng tác
   • cười ngoác đến mang tai, cười toe toét
   • vờ không nghe, giả bộ làm ngơ
   • miệng còn hôi sữa, quá non nớt
   • không chú ý cho lắm
   • không tin vào tai mình nữa, không ngờ nổi
   • rất bận công việc gì hoặc vùi đầu vào việc gì; ngập đến tận mang tai
lúc này công việc ngập đến tận mang tai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt