<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
dustman  
['dʌstmən]
danh từ
  • người hốt rác
  • thần ngủ (làm các em nhỏ ngủ nhíp mắt lại)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt