<
Trang chủ » Tra từ
dust  
[dʌst]
danh từ
 • bụi
bụi vàng
bụi khí quyển
bụi vũ trụ
 • rác
 • (thực vật học) phấn hoa
 • ( a dust ) đám bụi mù
bụi ghê quá!
 • đất đen ( (nghĩa bóng))
chà đạp xuống tận đất đen
bị làm nhục, bị vùi dập đến tận đất đen
 • xương tàn, tro tàn (người chết); cơ thể con người, con người
 • (từ lóng) tiền mặt
   • bị thất bại ê chề
   • gánh chịu hậu quả của chiến tranh
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho ai hít bụi, vượt lên trước ai
   • chết, về với cát bụi
   • tức giận bỏ đi
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hít bụi của ai, chạy sau ai
   • loè ai
   • khi sự hiểu lầm đã tan biến
   • làm ầm ĩ lên
   • rất tẻ nhạt, rất dễ gây nhàm chán
ngoại động từ
 • rắc (bụi, phấn...)
 • quét bụi, phủi bụi
 • làm bụi
nội động từ
 • tắm đất, vầy đất (gà, chim...)
 • quét bụi bàn ghế, phủi bụi bàn ghế, lau chùi bàn ghế
   • lừa bịp (ai)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt