<
Trang chủ » Tra từ
during  
['djuəriη]
giới từ
  • trong lúc, trong thời gian
trong thời gian tôi vắng mặt, họ đã làm quá nhiều điều xấu xa
chẳng ai thích ra khỏi nhà trong đêm giông bão
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt