<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
durer  
nội động từ
  • bền, lâu
cái đó không bền đâu
nói chuyện lâu một giờ
  • dùng lâu được
suất ăn này anh phải dùng lâu được năm ngày
  • (từ cũ, nghĩa cũ) còn sống
người cha còn sống
  • (thân mật, tiếng địa phương) ở nguyên chỗ, cứ như thế (thường ở dạng phủ định)
không ở nguyên chỗ được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt