<
Trang chủ » Tra từ
dry  
[drai]
tính từ
 • khô, cạn, ráo
đợt rét khô
mắt ráo hoảnh
lá khô
giếng cạn
chết khô ráo (không chết đuối, không đổ máu)
 • khô nứt; (thông tục) khô cổ, khát khô cả cổ
khát khô cổ
 • cạn sữa, hết sữa (bò cái...)
 • khan (ho)
ho khan
 • nhạt, không bơ
bánh nhạt, bánh không bơ
 • nguyên chất, không pha, không thêm nước ngọt (rượu)
 • khô khan, vô vị, không thú vị
một vấn đề khô khan
 • vô tình, lãnh đạm, lạnh nhạt, lạnh lùng; cứng nhắc, cụt lủn, cộc lốc; tỉnh khô, phớt lạnh
cuộc đón tiếp lạnh nhạt
lời nói đùa tỉnh khô
lời cảm ơn cụt lủn
 • không thêm bớt; rành rành
sự việc không thêm bớt; sự việc rành rành
 • khô cứng, sắc cạnh, sắc nét (nét vẽ...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cấm rượu
xứ cấm rượu
chấp nhận (tán thành) luật cấm rượu
 • khách quan, không thành kiến, vô tư
quan niệm khách quan
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) non nớt, chưa ráo máu đầu
   • sôi đến nỗi cạn luôn
   • khô thật khô, khô như ngói
   • êm xuôi, xuôi chèo mát mái
   • (nói về tàu bè) bị mắc cạn
   • sẵn sàng ứng phó
   • ai cũng xúc động, không ai bình thản được
   • lấy được của ai tất cả số tiền, sự giúp đỡ, thông tin... mà người đó phải đưa ra; moi sạch nhẵn
danh từ, số nhiều drys , (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • vật khô; nơi khô
 • người tán thành cấm rượu
ngoại động từ
 • làm khô, phơi khô, sấy khô, lau khô; làm cạn, làm khô cạn
lau khô nước mắt
 • làm cho (bò cái...) hết sữa
nội động từ
 • khô đi, cạn đi
   • làm cạn ráo, làm khô cạn; khô cạn đi, cạn ráo (giếng nước...)
   • thôi đi! im đi!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt