<
Trang chủ » Tra từ
drove  
[drouv]
thời quá khứ của drive
danh từ
  • đàn súc vật đang được lùa đi
  • đám đông; đoàn người đang đi
  • (kỹ thuật) cái đục của thợ nề ( (cũng) drove chisel )
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt