<
Trang chủ » Tra từ
drilling  
['driliη]
danh từ
  • việc gieo mạ theo hàng
  • việc khoan lỗ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt