<
Trang chủ » Tra từ
dress  
[dres]
danh từ
 • y phục phụ nữ (thân trên và váy liền một mảnh); áo đầm; áo váy
cô ấy tự may lấy tất cả áo váy của mình
 • quần áo (nhất là quần áo mặc bên ngoài)
mặc lễ phục
mặc quần áo dạ hội (đàn bà); mặc lễ phục (đàn ông)
quần áo thường/quần áo trang trọng (nghi lễ)
 • vỏ ngoài, cái bọc ngoài, vẻ ngoài
ngoại động từ
 • mặc (quần áo...), ăn mặc
mặc đồ đen
ăn mặc sang trọng
 • băng bó, đắp thuốc (người bị thương, vết thương)
 • (quân sự) sửa lại hàng ngũ cho thẳng hàng, treo cờ xí (tàu thuỷ); bày biện (mặt hàng)
 • sắm quần áo (cho một vở kịch)
 • đẽo gọt (gỗ, đá), mài giũa (đồ thép...), mài nhẵn (mặt đá...)
 • hồ (vải); thuộc (da)
 • chải, vấn (tóc, đầu); chải (lông ngựa)
 • sửa (vườn), tỉa xén (cây)
 • sửa soạn, nêm đồ gia vị, nấu (thức ăn)
 • xới, làm (đất); bón phân (ruộng)
nội động từ
 • mặc quần áo, ăn mặc
ăn mặc sang trọng
 • mặc lễ phục (dự dạ hội...)
mặc lễ phục để ăn cơm tối
 • (quân sự) xếp thẳng hàng
bên phải thẳng hàng!
tiến lên thẳng hàng!
lùi thẳng hàng!
   • (thông tục) chỉnh, mắng mỏ; đánh đập
   • đẽo, gọt, mài giũa
   • diện ngất, "lên khung"
   • diện bảnh; ăn mặc chải chuốt tề chỉnh
   • mặc quần áo hội nhảy giả trang
   • "lên khung" , diện ngất
   • lớn tuổi mà cứ ra vẻ như mình còn trẻ, cưa sừng làm nghé
   • diện thật bảnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt